DO Rias Baixas

Distriktet

Rias Baixas

Region: Galicien
Producenter:

Från Rias Baixas kommer de underbara vita vinerna på druvan Albariño

Information

Området är indelat i fyra subregioner individualiserade från varandra, samtliga i provinsen Pontevedra: Val do Salnés, Condado de Tea, O rosal och Soutomaior. Vinerna från Rias Baixas är viner med Historia. Man använder sig nästan bara av druvan Albariño, detta är viner som föds och växer upp vid de galiciska floderna mellan sandiga jordmåner. 

Historia

Om området
DO Rias Baixas grundades 1988 och innefattar idag cirka 181 vinproducenter som styrs av kontrollorganet Consejo Regulador. 
Området är klassificerat som DO (Denominacion de Origen) vilken är den näst högsta klassificeringen i landet. Rias Baixas anses vara främst när det gäller vitvinsframställning i Spanien.
Rias Baixas, som betyder de nedre floderna, ligger i nordvästra Spanien, ovanför Portugals gräns och mot Atlanten. Vindistriktet är beläget i den autonoma regionen Galicien och sprider ut sig i dess provinser Pontevedra i väster mot Atlanten och Orense i öster in mot landet.
I området produceras vita viner av mycket hög kvalitet, främst av druvan Albariño. Vinerna karaktäriseras av att vara friska och intensivt fruktiga med inslag av citrus och tropisk frukt.
De röda vinerna görs på de inhemska druvorna Caiño Tinto, Espadeiro, Loureira Tinta och Souson. De konsumeras nästan uteslutande lokalt och har inte nått någon större exportframgång.
Området delas in i fem subregioner där den förstnämnda står för mer än 50 procent av produktionen: Val do Salnes, O Rosal, Conrado do Tea, Soutomaior och Ribera do Ulla.


Vitikultur 
Rias Baixas har ett atlantkustklimat med varma somrar som visserligen kyls ned något av Atlanten i de kustnära supregionerna. Atlanten avger dimma vilket höjer fuktigheten. Vintrarna är fuktiga och milda och temperaturen går oftast inte under tio grader.

Val do Salnes
Val do Salnes är Rias Baixas största subregion och står för 65 procent av produktionen av druvan Albariño. Vingårdarna är centrerade kring kommunen och staden Cambados som ligger vid atlantkusten. Planteringarna ligger längs floden Umia och sprider ut sig längs dess låga floddal. Jordmånen består av Alluvialera, sand och grus.

O Rosal
O Rosal är den sydligaste av de fem supregionerna och gränsar till Portugal. Området sträcker sig från staden Tui och sedan västerut mot Atlanten. Rankorna växer på floden Miños terrasserade sluttningar och jordmånen består av Alluvialera och granit.

Condado do Tea
Sträcker sig från staden Tui i väster längs Miño floden ända fram till vindistriktet DO Ribeiro i öster. Även floden Tea går igenom distriktet från norr till söder och rinner sedan ut i Miño. Jordmånen består av Alluvialera, granit och skiffer.

Soutomaior
Soutomaior är den minsta av de fem supregionerna och ligger strax söder om staden Pontevedra. Områdets västra del möter Atlanten och floden Oktaven rinner genom distriktet. Endast 0,1 procent av den Albariño som tillverkas kommer från detta område. Jordmånen består av sandiga jordar som är täckta med granit.

Ribera do Ulla
Nordligaste distriktet av de fem som ligger söder om staden Santiago de Compostela. Floden Ulla går från öster genom hela distriktet västerut för att sedan rinna ut i Atlanten. Jordmånen består av järnhaltiga lera och Alluvialera.

Floderna i Rias Baixas
Rio Miño
är Galiciens längsta och mest vattenrika flod. Den börjar i Sierra de Meira i provinsen Lugo på 695 meters höjd. Floden delar Spanien från Portugal och flyter igenom hela supområdet Conrado de Tea för att sedan flyta ut i Atlanten vid staden Tui.

Rio Oktaven är i sammanhanget en liten flod som föds i närheten av byn La Lama i provinsen Pontevedra på cirka 800 meters höjd. Den sträcker sig sedan västerut rakt igenom subregionen Soutomaior och sedan ut i Atlanten. Floden är 34 km lång.

Rio Tea är en biflod till Rio Miño som är 50 km lång och som föds från två armar i Sierra do Suido på 900 meter över havet samt vid Faro de Avion på 940 meter över havet i gränsen mellan provinserna Orense och Pontevedra. Floden flyter ihop med Rio Miño i närheten av orten Salvaterra do Miño. Floden har gett namn till subregionen Conrado do Tea som den flyter igenom.

Rio Umia går igenom den största subregionen med namnet Val do Salnes.  Den föds på 720 meters höjd i kommunen Forcarei i Provinsen Pontevedra. Floden går igenom södra delen av vindistriktet och flyter sedan ut i Atlanten.

Rio Ulla har gett namn åt subregionen Ribera do Ulla som betyder floden Ullas flodbädd. Floden är 132 km lång och föds på 646 meter över havet i byn Antes de Ulla i provinsen Lugo. Floden är den näst viktigaste i Galicien och den med mest fisk som lax, forell och ål.

Statistik
Hektar planterad yta: 3 966 hektar
Höjd över havet: 100-300  meter (medelvärde) 
Temperatur max: 25°c
Temperatur min: 10°c
Nederbörd medel: 1 600-1 800 mm
Soltid per år: 2 200 timmar
Maximal godkänd produktion per hektar: 12 000 kg (avser Albariño)
Produktion 2010:  216 389 hl
Sverige importerade år 2011 hela 56 802 liter vin från Rias Baixas.

Tillåtna druvor
Blå: Caiña tinta, Espadeiro, Loureira tinta, Souson, Mencia, Brancellao, Pedral, Castañal.
Gröna: Albariño, Loureira blanca även kallad Marques, Treixadura, Caiña blanca, Torrents, Modelo.

Vinifikation

Skörd

Även om det är tillåtet med maskinell skörd väljer de flesta kvalitetsproducenter i Rias Baixas att skörda manuellt i små lådor om cirka 8-20 kg. Dels för att kunna göra ett första urval av druvor ute i vingården samt för att druvorna ska komma in hela till vineriet.

Lagring
Det här är minimikraven för lagring av vin i Rias Baixas
Rias Baixas Barrica: Vitt vin, lagrat på ekfat som ej är större än 600 liter.

Buteljering
Vinerna säljs endast på glasflaska. Det är inte tillåtet att sälja vinerna i bag-in-box.

Klimat

Klimatet är atlantkustklimat och har vintertid en balanserad temperatur dygnet runt. På sommaren är temperaturen fortfarande mild med friska vindar. Medeltemperaturen är omkring 13ºC och antalet soltimmar är ca: 2300.

Jordmån

Floden Miño flyter förbi detta område nära den portugisiska gränsen. Berggrunden består av rosafärgad granit genombruten av små skärvor silversvart kvarts. Dalgångarnas jordmånen är av framför allt alluviallera och subjordmånen innehåller skiffer och granit. Här förekommer även sandjord.

Lagring

Merparten av vinerna säljs unga och lagras inte på ekfat. Dock så är Albariño en druva som gör sig mycket bra om den lagras på ekfat. Man tillåter därför lagring på ekfat som är mindre än 600 liter.

Vinsorter

Albariño 100% minst 11,30% vol.
Andra vita viner minst 11,00% vol.
Ekfatslagrade vita viner minst 11,50% vol.
Rött vin minst 10,00% vol.
Mousserande vin minst 10.00% vol.